اعطای نمایندگی

این شرکت در راستای گسترش اهداف بازرگانی خود مایل است در نقاط مختلف دنیا نمایندگی های انحصاری واگذار کند.در همین راستا در صورت تمایل به همکاری

 درخواست خود را به ایمیل شرکت ارسال فرمایید.

ایمیل شرکت: mohajeri90@yahoo.com

امارگیر سایت